Toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä jäsentensä hyvinvointia valvomalla heidän taloudellisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etujaan sekä toimimalla heidän etujärjestönään.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • kuuluu jäsenyhdistyksenä Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL ry:een
  • valvoo jäseniään koskevien työ- ja virkaehtosopimusten noudattamista
  • antaa jäsenilleen neuvoja ja tietoja edunvalvontaan, työsuojeluun, ammattiin ja yhdistystoimintaan liittyvissä asioissa
  • järjestää kokous-, esitelmä- ja tiedotustilaisuuksia
  • harjoittaa julkaisu- ja koulutustoimintaa
  • järjestää jäsenilleen virkistystilaisuuksia
  • pyrkii muin samantapaisin keinoin saavuttamaan tarkoituksensa