Työsuojelutoiminta

Työsuojeluvaltuutettu tuntee työsuojelusäännökset, - määräykset ja -ohjeet. Työsuojeluvaltuutettu perehtyy työturvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin työpaikan olosuhteisiin. Lisäksi hän osallistuu työpaikalla sattuneen tapaturman tai havaitun tapaturmavaaran tutkimuksiin sekä ammattitaudin tai havaitun ammattitautivaaran tai muiden työstä johtuvien sairauksien selvittämiseen.


 

Työsuojeluvaltuutettu

TehtäväNimi
TyösuojeluvaltuutettuMaija Granqvist
VaratyösuojeluvaltuutettuArja Seppänen